Jdi na obsah Jdi na menu
 


Publilius Syrus: Myšlenky

PUBLILIUS
SYRUS

publilius-syrus.jpg

SENTENTIÆ
Myšlenky
(výběr)


 

AB ALTERO EXSPECTES, ALTERI QUOD FECERIS

Jak ty druhému, tak tobě druhý oplatí

 

AD CALAMITATEM QUILIBET RUMOR VALET

I sebemenší pověst stačí k pohromě

 

AD PAENITENDUM PROPERAT, CITO QUI IUDICAT

Kdo rychle soudí, spěchá, aby litoval

 

ALIENA NOBIS, NOSTRA PLUS ALIIS PLACENT

Nám víc se cizí líbí, naše jinému

 

ALIENUM AES HOMINI INGENUO ACERBA EST SERVITUS

Dluh nese svobodnému trpkou porobu

 

AMARE ET SAPERE VIX DEO CONCEDITUR

Je zatěžko i bohu milovat s rozumem

 

AMES PARENTEM, SI AEQUUS EST, SI ALITER, FERAS

Měj v lásce otce dobrého a snášej špatného

 

AMICI MORES NOVERIS, NON ODERIS

Až poznáš zvyky přítele, měj na ně ohledy

 

AMICI VITIA SI FERAS, FACIAS TUA

Sneseš-li chyby přítele, přisvoj si je

 

AMICO FIRMO NIHIL EMI MELIUS POTEST

Spolehlivý druh je koupě jistě nejlepší

 

AMOR UT LACRIMA: OCULIS ORITUR, IN PECTUS CADIT

Jak slza je láska: v oku vzniká, k srdci proniká

 

APERTE MALA CUM EST MULIER, TUM DEMUM EST BONA

Je dobrá žena ta, jež špatnost netají

 

ASSIDUA EI SUNT TORMENTA, QUI SE IPSUM TIMET

Kdo sebe sám se bojí, stálá muka prožívá

 

AUDENDO VIRTUS CRESCIT, TARDANDO TIMOR

Jen činem roste mužnost, otálením strach

 

AUT AMAT AUT ODIT MULIER, NIHIL EST TERTIUM

Jen city dva zná žena – lásku a nenávist, nic třetího

 

AVARO NON EST VITA SED MORS LONGIOR

Jen smrt má delší, a ne život lakomec

 

AVARUS IPSE MISERIAE CAUSA SUAE

Lakomec sám je svojí bídy příčinou

 

AVARUS NISI CUM MORITUR, NIHIL RECTE FACIT

Smrt lakomce je jeho první dobrý čin

 

BENE DORMIT, QUI NON SENTIT, QUAM MALE DORMIAT

Ten dobře spí, kdo netuší, jak špatně spí

 

BENEFICIA DONARI AUT MALI AUT STULTI PUTANT

Jen lump a hlupák vidí v dobrodiní dar

 

BENEFICIA PLURA RECIPIT, QUI SCIT REDDERE

Čím lépe oplácíš, tím více dostaneš

 

BENEFICIUM ACCIPERE LIBERTATEM EST VENDERE

Když přijmeš dobrodiní, prodáš svobodu

 

BENE PERDIT NUMMOS IUDICI CUM DAT NOCENS

Dobře viník utratí, když soudce podplatí

 

BENE VIXIT IS, QUI POTUIT, CUM VOLUIT MORI

Dobře žil ten, kdo mohl zemřít, když sám chtěl

 

BIS DAT, QUI CITO (CELERITER) DAT

Dvakrát dává, kdo rychle dává

 

BIS EMORI EST ALTERIUS ARBITRIO MORI

Má dvojí smrt, kdo z cizí vůle umírá

 

BIS INTERIMITUR, QUI SUIS ARMIS PERIT

Kdo hyne svými zbraněmi, ten dvakrát umírá

 

BIS VINCIT, QUI SE VINCIT IN VICTORIA

Je dvakrát vítěz, kdo i sebe přemůže

 

BONA CAUSA NULLUM IUDICEM VEREBITUR

Věc poctivá ze soudce strach mít nebude

 

BONA NEMINI HORA EST, UT NON ALICUI SIT MALA

Vždy chvíle štěstí zde je jinde chvílí neštěstí

 

BONA OPINIO HOMINUM TUTIOR PECUNIA EST

Je dobrá pověst jistější než peníze

 

BONARUM RERUM CONSUETUDO PESSIMA EST

Kdo štěstí přivykl, ten nejhorší má zvyk

 

BONA TURPITUDO EST, QUAE PERICULUM VINDICAT

Je dobrá hanebnost, jež nebezpečí odvrací

 

BONUM AD VIRUM CITO MORITUR IRACUNDIA

Dobří lidé hněv svůj dlouho neživí

 

BREVIS IPSA VITA EST, SED MALIS FIT LONGIOR

Sám život krátký je, však neštěstí ho prodlouží

 

CARET PERICLO, QUI ETIAM CUM EST TUTUS, CAVET

Je nebezpečí prost, kdo bdí i v bezpečí

 

CASTA AD VIRUM MATRONA PARENDO IMPERAT

Poslušností vládne muži žena počestná

 

CAVENDI NULLA EST DIMITTENDA OCCASIO

Je každá příležitost dobrá ke střehu

 

CICATRIX CONSCIENTIAE PRO VULNERE EST

Jak rána pálí jizva zlého svědomí

 

CITIUS VENIT PERICULUM, CUM CONTEMNITUR

Když nedbáš nebezpečí, přijde rychleji

 

COMES FACUNDUS IN VIA PRO VEHICULO EST

Druh výmluvný ti cestou povoz nahradí

 

CONTRA FELICEM VIX DEUS VIRES HABET

Bůh sám je slabý proti miláčkovi Štěstěny

 

CONTRA HOSTEM AUT FORTEM OPORTET ESSE AUT SUPPLICEM

Buď s nepřítelem bojuj, nebo pros

 

CONTRA IMPUDENTEM STULTA EST NIMIA INGENUITAS

Je hloupost velkoryse jednat s nestoudným

 

COTTIDIE DAMNATUR, QUI SEMPER TIMET

Strach stálý nad člověkem denně ortel vynáší

 

COTTIDIE EST DETERIOR POSTERIOR DIES

Den ode dne je horší den, co přichází

 

CREBRO IGNOSCENDO FACIES DE STULTO IMPROBUM

Lump z hlupáka se stane, když mu často odpouštíš

 

CRUDELIS LACRIMIS PASCITUR, NON FRANGITUR

Jsou slzy pastvou pro zlého, však neoblomí jej

 

CUI NOLIS SAEPE IRASCI, IRASCARIS SEMEL

S kým nechceš často, pohněvej se jedenkrát

 

CUI PLUS LICET, QUAM PAR EST, PLUS VULT, QUAM LICET

Kdo smí víc, než by měl, chce ještě víc, než smí

 

CUI SEMPER DEDERIS, UBI NEGAS, RAPERE IMPERES

Kdo dostávat si zvykl, krade odmítnut

 

CUIVIS DOLORI REMEDIUM EST PATIENTIA

Každou bolest jenom trpělivost vyléčí

 

CUM AMES, NON SAPIAS, AUT CUM SAPIAS, NON AMES

Je nemožné být rozumný a milovat

 

CUM PERICULO INFERIOR QUAERIT, QUOD SUPERIOR OCCULIT

Co tají vyšší moc, to bezpečně se nehledá

 

CUM VITIA PROSUNT, PECCAT QUI RECTE FACIT

Kde špatnost prospívá, je hříchem jednat poctivě

 

DELIBERANDO SAEPE PERIT OCCASIO

Dlouhé rozmýšlení příležitost zabíjí

 

DELIBERANDUM EST, QUICQUID STATUENDUM EST SEMEL

Co můžeš rozhodnout jen jednou, dlouho rozvažuj

 

DIFFICILE EST DOLORI CONVENIRE CUM PATIENTIA

Je těžké bolest mít a trpělivý být

 

DISCIPULUS EST PRIORIS POSTERIOR DIES

Je vždycky dnešek žákem včerejšího dne

 

DISCORDIA FIT CARIOR CONCORDIA

Je svornost vždycky po rozepřích milejší

 

DIU ADPARANDUM EST BELLUM, UT VINCAS CELERIUS

Boj dlouho připravuj, ať vítězství máš rychleji

 

DOLOR DECRESCIT, UBI QUO CRESCAT NON HABET

Žal se zmenší, když už dál růst nemůže

 

DUCIS IN CONSILIO POSITA EST VIRTUS MILITUM

Je chrabrost vojska na rozvaze vůdce závislá

 

DULCE ETIAM FUGIAS, FIERI QUOD AMARUM POTEST

Též sladkému se vyhni, když se může obrátit v hořkost

 

DUM EST VITA GRATA, MORTIS CONDITIO OPTIMA EST

Je nejvhodnější zemřít, dokud život nemrzí

 

DUPLEX FIT BONITAS, SI INOPI ACCESSIT CELERITER

Násobí se dobro, když se rychle k chudákovi dostane

 

DURUM EST NEGARE, SUPERIOR CUM SUPPLICAT

Když nadřízený prosí, těžko odmítneš

 

EHEU, QUAM MISERUM EST FIERI METUENDO SENEM

Ach, velkým neštěstím je v stálém strachu zestárnout

 

ERIPERE TELUM, NON DARE IRATO DECET

Zbraň je třeba zuřivci vzít a ne mu ji do rukou dát

 

ERRAT, DATUM QUI SIBI QUOD EXTORTUM EST PUTAT

Je mylné za dar pokládat věc jiným vyrvanou

 

ETIAM BONIS MALUM SAEPE EST ASSUESCERE

I dobří lidé musí často zlému přivyknout

 

ETIAM CAPILLUS UNUS HABET UMBRAM SUAM

I pouhý vlas má nárok na svůj stín

 

ETIAM CELERITAS IN DESIDERIO MORA EST

 

I velká rychlost je pro touhu pomalá

 

ETIAM INNOCENTES COGIT MENTIRI DOLOR

 

Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné

 

ETIAM OBLIVISCI, QUID SIS, INTERDUM EXPEDIT

 

Též zapomenout, co jsi, někdy prospívá

 

EX HOMINUM QUESTU FACTA FORTUNA EST DEA

Jen díky lidským steskům je teď bohem Štěstěna

 

EX VITIO ALTERIUS SAPIENS EMENDAT SUUM

Moudrý člověk opravuje podle cizích chyb své vlastní

 

EXCELSIS MULTO FACILIUS CASUS NOCET

Osud škodí mnohem snáze těm, kdo stojí vysoko

 

EXTREMA SEMPER DE ANTE FACTIS IUDICANT

Vždy konec soudí všechny skutky předešlé

 

EXUL, UBI EI NUSQUAM DOMUS EST, SINE SEPULCRO EST SEPULTUS

Vyhnanec bez domova je jak mrtvý bez hrobu

 

FACIT GRADUM FORTUNA, QUEM NEMO VIDET

Jde osud krokem, který nikdo nevidí

 

FATETUR FACINORIS, QUI IUDICIUM FUGIT

Přiznává se k vině, kdo se soudu vyhýbá

 

FERAS, NON CULPES, QUOD MUTARI NON POTEST

Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes

 

FIDEM QUI PERDIT NIHIL POTEST ULTRA PERDERE

Kdo ztratí důvěru, víc ztratit nemůže

 

FORTUNA CUM BLANDITUR, CAPTATUM VENIT

Když Štěstěna lichotí, jen číhá na kořist

 

FORTUNA NIMIUM QUEM FOVET, STULTUM FACIT

Kdo Štěstěnou je hýčkán, přijde o rozum

 

FRUSTRA ROGATUR, QUI MISERERI NON POTEST

Je marné prosit toho, kdo je bez citu

 

FUTURA PUGNANT, NE SE SUPERARI SINANT

Bojuje zítřek, aby nebyl poražen

 

GEMITUS DOLORES INDICAT, NON VINDICAT

Tvou bolest nářek nezhojí, jen prozradí

 

GRAVISSIMUM EST IMPERIUM CONSUETUDINIS

Vždy velmi krutou mocí vládne lidem zvyk

 

HABENT LOCUM MALEDICTI CREBRAE NUPTIAE

Jsou časté sňatky příležitost k pomluvám

 

HEREDIS FLETUS SUB PERSONA RISUS EST

Dědicův pláč je jenom maskou pro smích

 

HOMO NE SIT SINE DOLORE FORTUNAM INVENIT

Jen pro bolest si člověk štěstí nachází

 

HONESTA TURPITUDO EST PRO CAUSA BONA

Lze hanbu pro věc dobrou čestně nést

 

HONESTUS RUMOR ALTERUM EST PATRIMONIUM

Je dobrá pověst jako druhý majetek

 

HUMANITATIS OPTIMA EST CERTATIO

Soutěž v lidství je nejlepším závodem

 

IBI POTEST VALERE POPULUS, UBI LEGES POPULI VALENT

Tam vládne lid, kde platí jeho zákony

 

IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA

Zlato se v ohni pozná, v neštěstí ctnost

 

IN REBUS DUBIIS PLURIMI EST AUDACIA

Je-li věc nejistá, je nejcennější odvaha

 

INIURIAM IPSE FACIAS, UBI NON VINDICES

Ty sám ses provinil, když křivdu netrestáš

 

INIURIARUM REMEDIUM EST OBLIVIO

 

Lékem proti bezpráví je zapomnění

 

INOPIAE PAUCA DESUNT, AVARITIAE OMNIA

Jen málo chybí nouzi, všechno (chybí) bohatství

 

INVIDIAM FERRE AUT FORTIS AUT FELIX POTEST

Jen statečný a šťastný může závist snést

 

IRACUNDIAM QUI VINCIT, HOSTEM SUPERAT MAXIMUM

Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li vlastní hněv

 

LAUS NOVA NISI ORITUR, ETIAM VETUS AMITTITUR

I stará sláva zajde, kde nová nevzchází

 

LEO A LEPORIBUS INSULTATUR MORTUUS

Když lev je mrtev, začne zajíc dorážet

 

LEVIS EST FORTUNA, CITO REPOSCIT, QUOD DEDIT

Co dalo štěstí vrtkavé, hned žádá zpět

 

MALUM CONSILIUM EST, QUOD MUTARI NON POTEST

Je špatný záměr, který změnit nemůžeš

 

METUS CUM TENUIT, RARUM HABET SOMNUS LOCUM

Kde strach má sídlo, zřídka spánek přebývá

 

MINIMUM ERIPIT FORTUNA, CUI MINIMUM DEDIT

Když Štěstěna málo dala, málo může vzít

 

MORA OMNIS ODIO EST, SED FACIT SAPIENTIAM

Ač průtah budí nevoli, vede k moudrosti

 

MULTOS TIMERE DEBET, QUEM MULTI TIMENT

Koho se mnozí bojí, musí se mnoha bát

 

NECESSITAS AB HOMINE, QUAE VULT, IMPETRAT

Co od člověka nutnost chce, to vynutí

 

NECESSITAS DAT LEGEM, NON IPSA ACCIPIT

Jen dávat rozkaz (zákon) nutnost zná, ne přijímat

 

NEGANDI CAUSA AVARO NUMQUAM DEFICIT

Lakomec vždy si najde, proč by odepřel

 

NIHIL MAGIS AMAT CUPIDITAS, QUAM QUOD NON LICET

Co je zakázáno, to má chtivost nejraději

 

NIMIUM ALTERCANDO VERITAS AMITTITUR

Kde vzniká příliš sporů, pravda se vytrácí

 

NULLA TAM BONA EST FORTUNA, DE QUA NIL POSSIS QUERI

Žádný osud není tak dobrý, aby si někdo nestěžoval

 

NUSQUAM FACILIUS CULPA QUAM IN TURBA LATET

V davu se vina vždy nejsnáze vytratí

 

OCCASIO AEGRE OFFERTUR, FACILE AMITTITUR

Najde se příležitost těžko, ztratí snáz

 

PECCATUM AMICI VELUTI TUUM RECTE PUTES

Vždy za svou měj i chybu svého přítele

 

QUAM MISERUM EST, BENE QUOD FECERIS FACTUM QUERI

Jak ubohé je želet skutku dobrého

 

QUEM FAMA SEMEL OPPRESSIT, VIX RESTITUITUR

Co zničí klepy, sotva se zas obnoví

 

QUI DOCTE SERVIT, PARTE DOMINATUS TENET

Kdo chytře slouží, zčásti také pánem je

 

QUIDQUID CONARIS, QUO PERVENIAS, COGITES

Ať podnikáš, co chceš, vždy hleď, kam dospěješ

 

QUID QUISQUE AMAT, LAUDANTO COMMENDAT SIBI

Co má kdo rád, to sobě velmi vychválí

 

QUID TIBI PECUNIA OPUS EST, SI UTI NON POTES

Nač jsou ti peníze, jichž užít nemůžeš

 

QUI SE IPSUM LAUDAT, CITO DERISOREM INVENIET

Kdo sám se chválí, rychle posměch utrží

 

QUOD AETAS VITIUM POSUIT, AETAS AUFERET

Věk nese s sebou chyby a zas je odnáší

 

QUOD VULT CUPIDITAS COGITAT, NON QUOD DECET

Jen tužby své zná žádost, nedbá slušnosti

 

RESPICERE NIL CONSUEVIT IRACUNDIA

Hněv obvykle se neohlíží na nic

 

SEMPER PLUS METUIT ANIMUS IGNOTUM MALUM

Vždy budí větší strach zlo, které neznáme

 

STULTUM EST QUERI DE ADVERSIS, UBI CULPA EST TUA

Je hloupé vinit smůlu, když jsi vinen sám

 

STULTUM FACIT FORTUNA, QUEM VULT PERDERE

Dá zhloupnout osud tomu, koho zničit chce

 

UBI IUDICAT, QUI ACCUSAT, VIS NON LEX VALET

Kde soudí žalobce, tam zákon neplatí

 

VELOX CONSILIUM SEQUITUR POENITENTIA

Zbrklého rozhodnutí budeš litovat

 

VIRI BONI EST NESCIRE FACERE INIURIAM

Kdo řádný muž, ten křivdy páchat neumí

 

myslenky-publilia-syra.jpg