Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gaia Liberation Front

glf.jpg

GAIA LIBERATION FRONT

(FRONTA ZA OSVOBOZENÍ GÁIE, PLANETY ZEMĚ)
 

Programové prohlášení (Skromný návrh)1

Fronta za osvobození Gáie je koncept, nikoli organizace. Členem FOG se stáváš tehdy, když s námi uskutečňuješ naše poslání, jímž je úplné osvobození Země.2

Prvořadou věcí je šířit naše poselství dál:

1. Předmětem našeho zájmu není pouze pokračování života na Zemi – což je, podle všeho, co víme, jediný život ve vesmíru – nýbrž zachování planetárního ekosystému (Gáie) se vší jeho celistvostí a různorodostí.3

2. Lidé jsou příhodně srovnáváni s rakovinou4 či virem.5 Ale nám se zdá, že je mnohem užitečnější dívat se na Lidi jako na nějaký cizí, nepřátelský a mimozemský pronárod (pročež užíváme velkého písmene L). Lidé se vyvinuli na Zemi, ale odcizili se jí. Svého odcizení jsou si vědomi, dělajíce dělící čáru mezi Lidmi a přírodou, a jsou na to dokonce pyšní.

Stejně jako mimozemský druh vetřelců ze science fiction, vlastní i Lidé dokonalejší technologie (dokonalejší, to jest v tomto případě takové, proti nimž nemá Gáia obrany).

Rozmnožovat se chtějí všechny druhy, ale zatímco každý jiný druh zastaví své množení, když překročí únosnou kapacitu svého ekosystému, Lidé využívají technologie k tomu, aby únosnou kapacitu planety zvýšili pro svůj vlastní druh (a pro několik jiných, které vykořisťují)6 na ještě vyšší úroveň spotřeby. Jsou dokonce s to odvracet všechny nakažlivé choroby, jež udržují populace ostatních druhů v snesitelném množství.

3. Únosná kapacita planety jen pro několik málo druhů může být zvýšena pouze na útraty všech ostatních druhů, a případně pouze s nebezpečím celkového ekologického kolapsu. Přibývá stále víc a víc zdrcujících důkazů, že se tomuto stadiu rychle přibližujeme. Podle všeho, co víme, jsme už minuli bod, odkud není návratu.

Přirozené sklony Lidí k technologiím jsou pravděpodobně genetického původu, protože jejich základní technologie – zemědělsko-živočišná výroba, hutnictví, literatura a matematika, hierarchie a byrokracie – se objevily nezávisle na sobě na více místech najednou. Lidé, viděni vcelku, jsou potom jakýmsi nepřátelským mimozemským druhem, naprogramovaným k zničení planety.

4. Proto můžeme zajistit Gájino přežití pouze vyhubením Lidí jako druhu.
 

OTÁZKA: Ale cožpak vy nevěříte ve vzájemnou propojenost a základní hodnotu všeho přírodního?

ODPOVĚĎ: Ano, jenže Lidé se sami odpojili od všeho ostatního v přírodě, takže tento princip se už na ně nevztahuje. Stejně neexistuje způsob, jak chránit nějaký druh, který je naprogramován k zničení planety. Otázkou je pouze to, zda takový druh vyhyne dřív, než vezme planetu s sebou.

OTÁZKA: Nestačilo by snížit lidskou populaci na nějakou optimální úroveň?

ODPOVĚĎ: Ne, protože první vhodná příležitost by jim poskytla odrazový můstek ke skoku zpět. Tady platí obdoba s rakovinou: jaké je optimální množství rakovinových buněk v těle?

OTÁZKA: Ale co kdyby se Lidé vrátili k paleolitickému způsobu života?

ODPOVĚĎ: Zapomínáš, že paleolitický experiment byl už vyzkoušen, a to asi před deseti tisíci lety, kdy selhal. Svou technologii mají koneckonců v genech. Technologie, které se objevily v minulosti, by se mohly očekávaně objevit znovu, a tentokrát by jejich znovuobjevení bylo navíc ještě urychleno přežívající znalostí dříve existujících technologií.

Ale objevení se specifických technologií je předvídatelné méně. Zejména specifická technologie, která nám nyní umožňuje – za předpokladu, že ještě máme čas – odvrátit tuto krizi (více o tom níže), by nemusela být k mání, aby se vypořádala s tou příští.

OTÁZKA: Neměli bychom udělat výjimku u domorodých národů, které žijí v souladu s přírodou? (Jiná verze: Neměli bychom udělat výjimku u ne-Evropanů, kteří byli zkaženi Evropany?)

ODPOVĚĎ: Ne, protože všichni to jsou Lidé. Nezapomínej, že základní technologie vynalezli nezávisle na sobě Lidé různých ras, jak v novém světě, tak i ve starém. A pamatuj, že Lidé, včetně Evropanů, byli všichni kdysi domorodými národy. Stejně už na této planetě nezbývají žádní Lidé, kteří by vůbec neznali tyto technologie. Jistě, někteří Lidé získali určité technologie od jiných Lidí, ale na tom Zemi nezáleží.7 Kdyby zbyli jacíkoliv Lidé, začali by se vším znovu. Naší zásadou je nedat jim k tomu vůbec žádnou možnost.

 

Toť vše. Můžeš si být jist, že Lidem se to líbit nebude. Oni by mnohem raději naslouchali někomu, kdo jim říká, jak jsou úžasní:

Jaké to mistrovské dílo jest člověk! Jak ušlechtilý rozumem! jak hojnými schopnostmi nadán! jak výrazný a podivuhodný v postavě i v pohybech! v jednání jak podoben andělu, v poznávání Bohu! okrasa všehomíra, pravzor všech tvorů živoucích!

Hamlet, II., 2.8

 

Oni nemají jen podíl na tom, co provádějí této planetě, oni pevně věří, že smrt planety by byla jen malá cena za pár let života navíc pro jejich druh.

Můžeš dokonce ztratit pár přátel. Ale někdo musí říct, jak to je.

 

pustina.jpg

 

Dodatek

Zde jsou některé navrhované metody: (Ale nejprve viz toto dementi: Neprosazujeme nic nezákonného, poněvadž je nezákonné prosazovat cokoli nezákonného, a my se nechceme dát zavřít.)

1. Atomová válka.9 (Příliš mnoho souběžných škod. Určitě nedoporučujeme.)

2. Sterilizace. (Příliš pomalé: i kdybychom zvládli sterilizovat každého Člověka na této planetě, jako druh by tady Lidé byli ještě dalších sto let. A oni by zatím mohli tuto proceduru nějak zvrátit.)10

3. Dobrovolná sterilizace.11 (Ještě pomalejší, a tudíž i rizikovější. Ale cokoli je lepší než nic, takže i to má svou hodnotu ve chvíli, kdy šíříme slovo a čekáme na něco jiného.)

4. Sebevražda.12 (Teoreticky rychlejší, ale jak je k ní přinutit? Takže v praxi je to pravděpodobně ještě pomalejší. Nicméně, kdo ví. Když to mohli udělat v Jonestownu...)13

5. Bioinženýrství. Naštěstí už máme k této užitečné prácičce specifickou technologii – a to je něco, co by při potřebné odbornosti a s přístupem k náležitému zařízení mohla vykonávat i jen jediná osoba. Geneticky vytvořené viry se již běžně využívají k hubení „škůdců“. Tyto viry mají výhodu v tom, že napadají pouze cílový druh. Hledání nějakého účinného léku nebo vakcíny proti Lidem je však ztíženo tím, že by muselo být vypuštěno mezi Lidi hned několik různých virů, aby se předešlo možnosti, že by pár Lidí mohlo být imunních vůči jednomu určitému druhu viru (a musely by být dostatečné zásoby těchto virů, aby je bylo možno poslat do druhého kola, až všichni generálové a politici vylezou ze svých bunkrů). Samozřejmě by se mohlo využít i přirozených virů, například viru neštovic, které napadají pouze Lidi.14 (Ale nechoďte, u všech všudy, všude kolem a neříkejte, že tohle podporujete. Naše poselství můžeme účinně předávat jen kupříkladu agitací za zlegalizování vyhubení Lidí.)

Gaia Liberation Front,

(Fronta za osvobození Gáie, planety Země)

napsáno o zimním slunovratu roku 1994.

 

Přeložil a poznámkami a obrázky doplnil

Misantrop


 

Sesterské organizace:

Euthanasijská církev (Church Of Euthanasia)

Hnutí za dobrovolné vyhynutí lidstva (Voluntary Human Extinction Movement)


 

POZNÁMKY:

1 Skromný návrh (A Modest Proposal) je též název silně provokativního eseje Jonathana Swifta. – Poznámka Misantropova.

2 ...osvobození Země – ale od čeho, či koho? Myslí se samozřejmě osvobození Země od lidí. Stydím se, že připomínám takovou čím dál zřetelnější samozřejmost, která se jako pandemie šíří světem. – Pozn. Mis.

3 Aldo Leopold (1887–1948) ve svém eseji „Etika půdy“ (The Land Ethic) říká: „Jen taková věc je správná, pokud chrání celistvost, stálost a krásu živého společenství. A je špatná, pokud je tomu naopak.“ (Stálostí by zde měl být rozuměn souhrn takových dynamických procesů, jako je sukcese a evoluce.)

4 Viz například: Frank Forencich: „Homo Carcinomicus: Úvaha o planetární onkologii,“ Divoká Země, 2:4 (Zima 1992/93), str. 72–74. (Nebo ještě lépe viz: Misantrop: Rakovina na kůži Země. – Pozn. Mis.) Ale Forencich selhává, když má své argumenty převést do logického závěru: co dělá chirurg s rakovinou?

5 Dokonce s počítačovým virem! Stephen Hawking jednou poznamenal (dokládaje, že na počítačové viry se hodí definice živoucích systémů): „Domnívám se, že to cosi vypovídá o lidské povaze, že jediná forma života, kterou jsme doposud vytvořili, je ryze destruktivní. Vytvořili jsme život k obrazu svému.“

6 Zdá se nám smysluplnějším říct, že Lidé zvýšili únosnou kapacitu planety pro svůj vlastní druh, než říct, že lidská populace překračuje únosnou kapacitu planety nejméně už od té doby, kdy bylo vynalezeno zemědělství. Únosnost lze samozřejmě překračovat toliko krátkodobě.

7 Stejně jako nezáleželo bizonům na tom, že indiáni, kteří je pomáhali masakrovat, byli „zkaženi“ bělochy.

8 Citát ze Shakespearovy tragédie Hamlet, princ dánský nebyl vybrán příliš vhodně, coby ukázka lichometného slova, jež by rádi lidé slyšeli; protože celá tato Hamletova replika je spíše cíleným sarkasmem na adresu lidí, než jejich pochvalou. Citovaná replika totiž pokračuje dál: A přece, čím jest mi tento výkvět prachu! Já nenalézám potěšení ani v muži ani v ženě. – Pozn. Mis.

9 Atomovou válku navrhuje například finský spisovatel Pentti Linkola – ale jen jako prostředek k snížení lidské populace za účelem zachránit tento druh. – Jak říká Pentti Linkola ze Saaksmaki ve Finsku, citován ve Wall Street Journal: „Další světová válka by byla šťastnou událostí pro naši planetu ... Kdybych mohl zmáčknout jediné tlačítko, udělal bych to, bez váhání bych obětoval sám sebe, kdyby to znamenalo, že zemřou miliony lidí.“ (viz Hnutí za dobrovolné vyhynutí lidstva) – Pozn. Mis.

10 Ještě rizikovější variací této metody, kterou navrhla australská ekologická aktivistka Helen Caldicott, by bylo dávat antikoncepční látky do vodních zdrojů. – (Mně to nepřipadá jako až tak marný nápad: ještě lepší by bylo snad už jen otrávit vodovod. – Pozn. Mis.)

11 Tuto metodu hlásá hlavně Hnutí za dobrovolné vyhynutí lidstva.

12 Sebevražda je jedním z pilířů Euthanasijské církve. – Pozn. Mis.

13 Když to mohli udělat v Jonestownu... – narážka na hromadnou „revoluční“ sebevraždu 918 příslušníků náboženského hnutí „Chrám lidu“ dne 18. listopadu 1978 na usedlosti jménem Jonestown na severozápadě Guyany (na obrázku níže). – Pozn. Mis.

jonestown.jpg

14 Naše zkušenost s AIDS nám říká, že by tyto viry měly být přenosné vzduchem. AIDS, nemoc, jež vzbuzovala tolik nadějí, se ukázala být příliš snadno vyhnutelnou.